Els Dixieland Preachers som una banda nascuda a
Barcelona l’any 2014 amb la intenció de recuperar
l’essència del jazz tradicional. Conegut com dixieland
o New Orleans jazz, el nostre estil es remunta fins al Delta del
Mississipí a principis de segle XX, on una excepcional fusió de les
cultures africana i europea va provocar el floriment de la música
jazz i la seva integració en molts àmbits de la cultura i de la vida.
Dels carrers als clubs, passant per cerimònies espirituals, tot
estava fortament impregnat d’una música ballable i festiva.