CARTA BLANCA A ÀLEX CASSANYES
9 d’octubre de 2020, Teatre de l’Aurora, Igualada

Fotografies de Marc Vila

Fotografies d’Eric Alcoberro

BILL MCHENRY SOLO, 16 d’octubre 2020, Espai l’Adoberia, Igualada

Fotografies de Marc Vila