Crònica del concert de Wom Trio a l’Estival de Jazz de Marc Mateu

Fotos: Marc Vila

 

Permeteu-me un preludi:

El jazz, originalment, consistia en desmuntar, pervertir i reversionar cançons populars, i fins i …

Read more ...